Lo - Luo

 

Roman Form

Chinese

Established Form

LC Class No

Note

Lo, Chang-ming

羅長銘

Luo, Changming, d. 1971

n85362172

PL2880.O19

 

Lo, Chi-wan

罗吉万

Luo, Jiwan, 1948-

nr90027502

PL2880.O2116

 

Lo, Ching

羅青

Luo, Qing, 1948-

n81140578

PL2880.O213

 

Lo, Fu

洛夫

Luo, Fu, 1928-

n82047377

PL2880.O215

 

Lo, Hao-pai, 1928-1986

罗灏白

Luo, Haobai

n85347246

PL2880.O216

 

Lo, Hsiao-ya

羅小雅

Luo, Xiaoya

PL2880.O218

 

Lo, Hsuan

罗旋

Luo, Xuan, 1929-

n85332748

PL2880.O2195

 

Lo, Hsueh-peng

罗学蓬

Luo, Xuepeng, 1952-

nr90018357

PL2880.O2196

 

Lo, Hung

罗洪

Luo, Hong, 1910-

n85203832

PL2880.O232

 

Lo, I-chuan

罗翼群

Luo, Yiqun, 1889-1967

n89122030

PL2880.O2325

 

Lo, I-chun

駱以軍

Luo, Yijun, 1967-

nr93043517

PL2880.O2326

 

Lo, Jui

罗瑞

Luo, Rui

n84231593

PL2880.O233

 

Lo, Jui-ching

罗瑞卿

Luo, Ruiqing, 1906-

n83026850

PL2880.O234

 

Lo, Kuang-pin, 1924-

罗广斌

Luo, Guangbin

n81125601

PL2880.O25

 

Lo, Lai-yung

罗来勇

Luo, Laiyong, 1951-

n85333760

PL2880.O253

 

Lo, Lan, 1919-

羅蘭

Luo, Lan

n81019660

PL2848.P4

 

Lo, Lo

罗洛

Luo, Luo, 1927-

n84164125

PL2880.O259

 

Lo, Ma

罗马

Luo, Ma

n86115690

PL2880.O26

 

Lo, Men

罗门

Luo, Men, 1929-

n81075687

PL2880.O275

 

Lo, Pin

罗滨

Luo, Bin

n81048652

PL2880.O297

 

Lo, Pin-chi

骆宾基

Luo, Binji, 1917-

n81097562

PL2880.O3

 

Lo, Pin-lu

駱賓路

Luo, Binlu

nr96013363

PL2880.O32

 

Lo, Shih-hsien

罗石贤

Luo, Shixian

n85094033

PL2880.O34

 

Lo, Sun

罗荪

Luo, Sun

n81090306

PL2880.O35

 

Lo, Tan

罗丹

Luo, Dan

n81047391

PL2880.O36

 

Lo, Ting

羅婷

Luo, Ting

n78032684

PL2880.O363

 

Lo, Wei-lin

羅維林

Luo, Weilin, 1922-

n85204272

PL2880.O3655

 

Lou, Shih-i

楼适夷

Lou, Shiyi

n83026869

PL2880.O84

 

Lu, Chen-nien

陸珍年

Lu, Zhennian

n86133619

PL2880.U113

 

Lu, Chi

鲁琪

Lu, Qi, 1924-

n80113991

PL2880.U1174

 

Lu, Chi-ming

陆其明

Lu, Qiming

n83029939

PL2880.U118

 

Lu, Chiang

履彊

Lu, Qiang, 1953-

n78097639

PL2880.U1195

 

Lu, Chien

呂剑

Lu, Jian, fl. 1948-

n81125596

PL2880.U13

 

Lu, Chien

陆健

Lu, Jian, 1956-

n98016634

PL2880.U1314

 

Lu, Chih-yin

路知音

Lu, Zhiyin

n83051116

PL2880.U1325

 

Lu, Chin-hua

呂瑾華

Lu, Jinhua

nr93010816

PL2880.U1336

 

Lu, Ching-yun

盧靑雲

Lu, Qingyun

n83046338

PL2880.U1342

 

Lu, Chu-kuo

陆柱国

Lu, Zhuguo

n82029011

PL2880.U135

 

Lu, Chun-chao, 1928-

陆俊超

Lu, Junchao

n82136879

PL2880.U137

 

Lufei

逯斐

Lu, Fei, 1917-

nr90014120

PL2880.U14

 

Lufei

露菲

Lu, Fei, 1930-

nr90014122

*PL2880.U143

 

Lu, Hsi

鲁兮

Lu, Xi

PL2880.U15155

 

Lu, Hsi

魯西

Lu, Xi

nr94008112

PL2880.U151554

 

Lu, Hsiao-po

卢晓渤

Lu, Xiaobo, 1952-

n89121790

PL2880.U1516

 

Lu, Hsing-erh, 1949-

陆星儿

Lu, Xinger

n84039263

PL2880.U15185

 

Lu, Hsiu-lien, 1944-

呂秀蓮

Lu, Xiulian

n85377729

PL2880.U152

 

Lu, I-lu

鹿憶鹿

Lu, Yilu, 1960-

n86109273

PL2880.U15427

 

Lu, Hsun

鲁迅

Lu, Xun, 1881-1936
n50047988

PL2754.S5

 

Lu, Ko-chang

廬克彰

Lu, Kezhang

n97035770

PL2880.U157

 

Lu, Kuang

鲁光

Lu, Guang

n78027226

PL2880.U1576

 

Lu, Liang

吕梁

Lu, Liang

n81020708

PL2880.U1578

 

Lu, Liang-keng

呂亮耕

Lu, Lianggeng, 1914-1974

nr91023866

PL2880.U1579

 

Lu, Lu

吕旅

Lu, Lu

PL2880.U159

 

Lu, Lu

潞潞

Lu, Lu, 1956-

nr92009367

PL2880.U1594

 

Lu, Lun

 

侣伦

Lu, Lun

n85077451

PL2880.U16

 

Lu, Mang

芦芒

Lu, Mang, 1920-1979

n81073608

PL2880.U1632

 

Lumang

路茫

Lu, Mang, 1946-

n86039800

PL2880.U1633

 

Lu, Mo, fl. 1977-

盧沬

Lu, Mo

PL2880.U16423

 

Lu, Ning

鲁凝

Lu, Ning

n80050577

PL2880.U16434

 

Lu, Pai-lieh, 1932-

陸白烈

Lu, Bailie

n82066196

PL2880.U16437

 

Lushan

庐山

Lu, Shan

n85170710

PL2880.U16465

 

Lu, Shengyan

盧勝彥

Lu, Sheng-yen, 1945-

n81080548

PL2880.U16477

 

Lu, Shih-hua

陆士华

Lu, Shihua

nr94027887

PL2880.U16482

 

Lu, Ta-ming

呂大明

Lu, Daming, 1917-

nr93013090

PL2880.U16496

 

Lu, Ti

芦荻

Lu, Di, 1912-

n85353176

PL2880.U164988

 

Lu, Ti

陆地

Lu, Di, 1918-

n85353178

PL2880.U16499

 

Lu, Ti

魯帝

Lu, Di, fl. 1968-

n82015437

PL2880.U165

 

Lu, Tien-ming

陆天明

Lu, Tianming, 1943-

n85226605

PL2880.U1714

 

Lu, Tse-chih

呂則之

Lu, Zezhi

n82213864

PL2880.U172

 

Lu, Tzu-yang

呂自揚

Lu, Ziyang

n81009317

PL2880.U173

 

Lu, Wen-fu, 1928-

陆文夫

Lu, Wenfu

n81084200

PL2880.U19

 

Lu, Yang

Lu, Yang, 1963-

n98088739

PL2880.U1944

 

Lu, Yang-lieh

陆扬烈

Lu, Yanglie

n83123176

PL2880.U195

 

Lu, Yao

路遥

Lu, Yao

n81120730

PL2880.U196

 

Lu, Yao-tung

逯耀東

Lu, Yaodong, 1933-

n83192539

PL2880.U197

 

Lu, Yen-chou, 1928-

鲁彥周

Lu, Yanzhou

n82003541

PL2880.U2

 

Lu, Ying-mo

陆颖墨

Lu, Yingmo, 1963-

nr93013079

PL2880.U258

 

Lu, Yu

呂昱

Lu, Yu, 1949-

n85113514

PL2880.U27

 

Lu-yuan

绿原

Luyuan, 1922-

nr95027639

PL2880.U295

 

Luan, Jen-hsueh

栾人学

Luan, Renxue, 1952-

nr93049275

PL2880.U296

 

Lung, Cheng-feng

龍乘風

Long, Chengfeng

n81037762

PL2880.U47

 

Lung, Chi

龍驥

Long, Ji, 1969-

n81090600

PL2880.U48

 

Lung, Ching

龍井

Long, Jing

n79016738

PL2880.U485

 

Lung, Chung-ko

隆中客

Long, Zhongke

n81067002

PL2880.U486

 

Lung, Hsiang

龍驤

Long, Xiang

PL2880.U5

 

Lung, Sheng-feng

龍晟風

Long, Shengfeng

n81057856

PL2880.U52

 

Lung, Yun-tsan

龍雲燦

Long, Yuncan

n89118778

PL2880.U58

 

Luo, Binlu

駱賓路

Mu, Yi (穆易)

n82080443

PL2880.O32

 

Lu-yuan

绿原

Luyuan, 1922-

nr95027639

PL2880.U295

 

Luan, Jen-hsueh

栾人学

Luan, Renxue, 1952-

nr93049275

PL2880.U296

 

Lung, Cheng-feng

龍乘風

Long, Chengfeng

n81037762

PL2880.U47

 

Lung, Chi

龍驥

Long, Ji, 1969-

n81090600

PL2880.U48

 

Lung, Ching

龍井

Long, Jing

n79016738

PL2880.U485

 

Lung, Chung-ko

隆中客

Long, Zhongke

n81067002

PL2880.U486

 

Lung, Hsiang

龍驤

Long, Xiang

PL2880.U5

 

Lung, Sheng-feng

龍晟風

Long, Shengfeng

n81057856

PL2880.U52

 

Lung, Yun-tsan

龍雲燦

Long, Yuncan

n89118778

PL2880.U58

 

Luo, Binlu (駱賓路)

穆易

Mu, Yi

n82080443

PL2880.O32