Kuo

 

Roman Form

Chinese

Established Form

LC Class No

Note

Kuo, Cheng-ching

郭澄淸

Guo, Chengqing

n85374602

PL2875.O13

 

Kuo, Chi-hung

郭启宏

Guo, Qihong

n87920568

PL2875.O1326

 

Kuo, Chiang-sheng

郭强生

Guo, Qiangsheng, 1964-

n85258484

PL2875.O1327

 

Kuo, Feng

郭风

Guo, Feng, 1918-

n81071198

PL2875.O139

 

Kuo, Hsiao-chuan, 1919-1976

郭小川

Guo, Xsiaochuan

n81046956

PL2875.O15

 

Kuo, Hisao-tung

郭小東

Guo, Xiaodong

n88177819

PL2875.O1513

 

Kuo, Hsien-hung

 

郭先红

Guo, Xianhong

n81038903

PL2875.O152

 

Kuo, Hsin-min

郭新民

Guo, Xinmin, 1957-

n88283137

PL2875.O1525

 

Kuo, Hsu

郭墟

Guo, Xu, 1927-1968

n84087730

PL2875.O16

 

Kuo, I-tung

郭衣洞

Boyang, 1920-

n81068928

PL2875.O17

 

Kuo, Jung-kuang, 1933-

郭荣光

Guo, Rongguang

n85121037

PL2875.O174

 

Kuo, Kuang

郭光

Guo, Guang

n83024077

PL2875.O18

 

Kuo, Kuang-pao, 1934-

郭光豹

Guo, Guangbao

n85258007

PL2875.O185

 

Kuo, Kuo-fu, 1926-

郭国甫

Guo, Guofu

n84144511

PL2875.O19

 

Kuo, Liang-hui

 

郭良蕙

Guo, Lianghui

n81009447

PL2875.O2

 

Kuo, Pao-kun

郭宝崑

Guo, Baokun, 1939-

n98002395

PL2875.O226

 

Kuo, Pao-ling

郭保林

Guo, Baolin

n88232508

PL2875.O227

 

Kuo, Shao-jung

郭少荣

Guo, Shaorong

nr00019255

PL2875.0233

 

Kuo, Ssu-fen, 1919-

郭嗣汾

Guo, Sifen

n81013266

PL2875.O25

 

Kuo, Sung-fen

郭松棻

Guo, Songfen, 1938-

nr 94020495

PL2875.O28

 

Kuo, Wu

郭兀

Guo, Wu

n82217143

PL2875.O27

 

Kuo, Yu-shan

郭玉山

Guo, Yushan, 1949-

n88154951

PL2875.O285

 

Kuo, Yu-ting

郭雨庭

Guo, Yuting

n84016252

PL2875.O29